Lisenser

LISENSER

Lisensavtale


RA DATA AS tilbyr sine kunder tilgang til Probe gjennom en månedlig lisensavtale helt uten bindingstid. Det er ingen kostnader forbundet med å opprette prosjekter og dører, så lenge man gjør det selv. Man betaler kun per bruker per mnd.


Våre brukerlisenser er basert på de forskjellige rollene i prosjektet, og tar utgangspunkt i hva de forskjellige altørene har behov for å gjøre. Gjennom din Administrator-bruker kan du opprette ny brukere og gi disse en av rollene. Ta kontakt med oss dersom du ønsker andre roller utover de som er forhåndsdefinert.

LISENSTYPER

Administrator - Alle rettigheter (inkl. administrator grensesnitt)

Prosjektleder - Alle rettigheter (utenom administrator-tilgang)

Bas og montør - Fremdrift- og avviksrapportering

Entreprenør  - Utvalgt lesetilgang

Driftslisens - Byggherre lisens - Scan QR koder - rapporter - full kontroll i sanntid

LISENSBESKRIVELSE

Administrator

 • tilgang til alle "frontend"-funksjoner
 • opprette og administrere prosjekter
 • legge til nye brukere
 • tilpasse Probe til din bedrifts behov.

Prosjektleder

 • tilgang til alle "frontend"-funksjoner

Bas og montør

 • tilgang til et utvalg av "frontend"-funksjoner
 • ferdigstille montering av beslag og dør
 • rapportere avvik

Entreprenør/arkitekt

 • lesetilgang til et utvalg "frontend"-funksjoner

KUNDEPAKKER

Oppstartspakke


Denne pakken er obligatorisk for alle nye kunder. Pakken skreddersys til hver enkelt kunde og avhenger av hvilke behov man har til f.eks. opplæring i oppstarten.

Spesialtilpasninger


Har du ønsker eller forbedringsforslag til Probe? Vi ønsker kontinuerlig samarbeid med våre kunder om å videreutvilke våre produkter. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Supportpakker


Dersom man ønsker hjelp til programmet underveis, tilbyr RA DATA flere supportpakker avhengig av behov. Ta kontakt for mer informasjon.

God service og ekspertise i alt vi gjør

Vilkår

 • Normalt vil kunden ha ca. 14 dagers betalingsfrist fra mottak av faktura til forfall.
 • Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven og med den sats som er fastsatt av Finansdepartementet.
 • Ved utsendelse av betalingspåminnelse, påløper det et påminnelsesgebyr i henhold til inkassoforskriften med den til enhver tid gjeldende sats for påminnelsesgebyr.
 • Ved manglende betaling av lisenskostnader i henhold til tjenesteselskapets leveringsplikt, kan tilgang til tjenesten bli stengt, jfr.standard lisensavtale.
 • Begrenset tilgang til tjenesten som følge av manglende betaling, vil normalt ikke bli åpnet før de økonomiske forpliktelsene til Ra Data AS er overholdt.